Thông tin văn bản
Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 24/11/2011

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Số ký hiệu: 20/CT-UBND Ngày ban hành: 24/11/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: CT_20.doc