Thông tin văn bản
Công văn số 3057/VP-KTTC ngày 29/05/2019 góp ý dự thảo Thông tư quy định tạm ứng NQNN cho NSNN
Số ký hiệu: 3057/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: góp ý dự thảo Thông tư quy định tạm ứng NQNN cho NSNN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3057VP-KTTC.zip