Thông tin văn bản
Công văn số 1541/UBND-NCPC ngày 19/07/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 1541/UBND-NCPC Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1541.ub.signed.pdf