Thông tin văn bản
Văn bản số 6177/VP-NC ngày 09/11/2018 (CKS) sao gửi Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT.
Số ký hiệu: 6177/VP-NC Ngày ban hành: 09/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6177.rar