Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 Ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu: 23/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2019 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 23.qd.signed.pdf