Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 19/08/2011

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 27/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/08/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 14QD_27_2011.doc