Thông tin văn bản
Văn bản số 5724/VP-KGVX ngày 26/08/2021 sao gửi Quyết định kiện toàn BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu: 5724/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định kiện toàn BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210905170836.zip