Thông tin văn bản
Văn bản số 7008/VP-TH ngày 15/10/2021 sao gửi Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7008/VP-TH Ngày ban hành: 15/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211019151344.zip