Thông tin văn bản
Văn bản số 6621/VP-KTTC ngày 11/09/2020 Sao gửi Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 6621/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200914093710.zip