Thông tin văn bản
Báo cáo số 203/UBND-TTHCC ngày 30/01/2019 V/v khen thưởng công tác CCHC năm 2018
Số ký hiệu: 203/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 30/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: V/v khen thưởng công tác CCHC năm 2018
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 203.ub.PDF