Thông tin văn bản
Văn bản số 2204/VP-NC ngày 08/04/2021 Sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 2204/VP-NC Ngày ban hành: 08/04/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: