Thông tin văn bản
Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 21/09/2017

Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

Số ký hiệu: 31/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 312017QDUBND2017.pdf