Thông tin văn bản
Văn bản số 2679/VP-TH ngày 04/05/2021 Sao gửi văn bản (Công văn số 2829/VPCP-TH ngày 29/4/2021)
Số ký hiệu: 2679/VP-TH Ngày ban hành: 04/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Công văn số 2829/VPCP-TH ngày 29/4/2021)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210506081829.zip