Thông tin văn bản
Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 04/02/2020 Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu: 32/BC-UBND Ngày ban hành: 04/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 32.bc.signed.pdf