Thông tin văn bản
Văn bản số 3973/VP-KTTC ngày 29/08/2017

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về hóa đơn thay thế Nghị định 51, 04 (Lần 2)

Số ký hiệu: 3973/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về hóa đơn thay thế Nghị định 51, 04 (Lần 2)

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3973VPKTTC2017.rar