Thông tin văn bản
Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 Ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2264/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2264.qd.signed.pdf