Thông tin văn bản
Văn bản số 4152/VP-NCPC ngày 15/06/2020 Sao gửi Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của THủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4152/VP-NCPC Ngày ban hành: 15/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của THủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200617080525.zip