Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 03/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 03 qppl.signed.pdf