Thông tin văn bản
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 21/06/2018 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 23/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/06/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 23qp.pdf