Thông tin văn bản
Văn bản số 4343/VP-KGVX ngày 13/08/2018 Về việc : Sao gửi QĐ 33/2018/QĐ-TTg V/v bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực y tế
Số ký hiệu: 4343/VP-KGVX Ngày ban hành: 13/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : Sao gửi QĐ 33/2018/QĐ-TTg V/v bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4343.rar