Thông tin văn bản
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 01/07/2021 Nghị quyết Quy định nội dung, mước chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 11/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định nội dung, mước chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 15. NQ SO 11-2021-NQ-HDND CUOC THI SANG TAO KHCNKT-KH01.PDF