Thông tin văn bản
Báo cáo số 336/BC-UBND ngày 23/09/2019 BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019
Số ký hiệu: 336/BC-UBND Ngày ban hành: 23/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 336.bc.signed.pdf