Thông tin văn bản
Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

Ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống  cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Số ký hiệu: 52/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/12/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống  cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD52_2010_UBNDT.rar