Thông tin văn bản
Công văn số 2185/VP-NCPC ngày 22/04/2019 Sao gửi Xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Úc
Số ký hiệu: 2185/VP-NCPC Ngày ban hành: 22/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Úc
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2185VP-NCPC.zip