Thông tin văn bản
Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

Số ký hiệu: 68/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 02 năm 2017 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 682016QDUBND2016.doc