Thông tin văn bản
Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 28/08/2017

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 25/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 252017QDUBND2017.pdf