Thông tin văn bản
Văn bản số 9065/VP-KT ngày 23/11/2022 sao gửi Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 9065/VP-KT Ngày ban hành: 23/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221124134818.zip