Thông tin văn bản
Nghị quyết số 06/2018/QĐ-UBND ngày 29/03/2018 NQ:Sử đổi,bổ sung Điều 4 NQ số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh TN về KHĐT công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn NS tỉnh
Số ký hiệu: 06/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/03/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NQ:Sử đổi,bổ sung Điều 4 NQ số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh TN về KHĐT công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn NS tỉnh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 06_2018_NQ_HDND.pdf