Thông tin văn bản
Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 17/10/2019 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Số ký hiệu: 373/BC-UBND Ngày ban hành: 17/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 373.bc.signed.pdf