Thông tin văn bản
Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 26/07/2011

Về Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 

Số ký hiệu: 29/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 8NQ_29_2011.doc