Thông tin văn bản
Báo cáo số 475/BC-UBND ngày 19/12/2019 Báo cáo Công tác triển khai Quyết định 368/QĐ-TTg và Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại
Số ký hiệu: 475/BC-UBND Ngày ban hành: 19/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Công tác triển khai Quyết định 368/QĐ-TTg và Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 475.bc..signed.pdf