Thông tin văn bản
Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 28/05/2019 Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh
Số ký hiệu: 1169/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1169.qd.PDF