Thông tin văn bản
Văn bản số 2088/VP-KT ngày 14/03/2023 Sao gửi Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu: 2088/VP-KT Ngày ban hành: 14/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230321145519.zip