Thông tin văn bản
Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Số ký hiệu: 38/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 38.qd.PDF