Thông tin văn bản
Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 11/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 11.qd.PDF