Thông tin văn bản
Quyết định số 2445QĐ-UBND ngày 05/10/2018 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng hạng mục công trình gói thầu số 12: Kênh và công trình trên Kênh chính đoạn từ K5+120 ữ K9+350, DA Tưới tiêu khu vực phía Tây sông VCĐ.
Số ký hiệu: 2445QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng hạng mục công trình gói thầu số 12: Kênh và công trình trên Kênh chính đoạn từ K5+120 ữ K9+350, DA Tưới tiêu khu vực phía Tây sông VCĐ.
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2445.qd.PDF