Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 05/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/02/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 05 qppl.signed.pdf