Văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1160/QĐ-UBND 17/06/2024 UBND Tỉnh Danh mục Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết; hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền Luật Đất đai năm 2024
1751/UBND-NC 13/06/2024 UBND Tỉnh Nâng cao công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1747/UBND-NC 12/06/2024 UBND Tỉnh Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1742/KH-UBND 12/06/2024 UBND Tỉnh Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ
1714/UBND-NC 11/06/2024 UBND Tỉnh Nâng cao công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
1081/QĐ-UBND 06/06/2024 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
1080/QĐ-UBND 06/06/2024 UBND Tỉnh Tổ chức lại mô hình hoạt động của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh thành Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
1660/KH-UBND 05/06/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1657/KH-UBND 05/06/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1035/QĐ-UBND 30/05/2024 UBND Tỉnh Danh mục lĩnh vực, nhóm ngành thu hút nguồn nhân lực và Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học năm 2024 của tỉnh Tây Ninh
1584/KH-UBND 30/05/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024
17/2024/QĐ-UBND 30/05/2024 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
1565/UBND-NC 29/05/2024 UBND Tỉnh Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở
1566/UBND-NC 29/05/2024 UBND Tỉnh Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
78/2024/NQ-HĐND 28/05/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
77/2024/NQ-HĐND 28/05/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
147/NQ-HĐND 28/05/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
1024/QĐ-UBND 24/05/2024 UBND Tỉnh Ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025
1499/KH-UBND 22/05/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2024
967/QĐ-UBND 20/05/2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2026
1435/UBND-NC 17/05/2024 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024
1402/KH-UBND 15/05/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1383/UBND-NC 14/05/2024 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh
09/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
10/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
11/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
12/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
1345/UBND-NC 09/05/2024 UBND Tỉnh Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024
1336/UBND-NC 09/05/2024 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
1316/KH-UBND 08/05/2024 UBND Tỉnh Kế hoạchh chiến dịch tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
08/2024/QĐ-UBND 07/05/2024 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành một cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
879/QĐ-UBND 04/05/2024 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
843/QĐ-UBND 25/04/2024 UBND Tỉnh Công nhận 183 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
846/QĐ-UBND 25/04/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2024
1067/UBND-NC 11/04/2024 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024
1062/KH-UBND 11/04/2024 UBND Tỉnh Phát động Phong trào thi đua thực hiện công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2024
1032/KH-UBND 09/04/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
729/QĐ-UBND 08/04/2024 UBND Tỉnh Giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024
1005/UBND-NC 04/04/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
893/KH-UBND 27/03/2024 UBND Tỉnh Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024
145/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024
138/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
137/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Miễn nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
549/QĐ-UBND 19/03/2024 UBND Tỉnh Công nhận 259 sáng kiến đạt phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh
808/UBND-NC 19/03/2024 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
503/QĐ-UBND 14/03/2024 UBND Tỉnh Đề án “Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây ninh đến năm 2030”
675/UBND-NC 07/03/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện các văn bản, chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật
635/UBND-NC 07/03/2024 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định về việc đi nước ngoài, hoạt động đối ngoại và công tác phi chính phủ trên địa bàn tỉnh
623/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2024
436/QĐ-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật của Quốc hội
630/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
629/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
434/QĐ-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
625/KH-UBND 07/03/2024 UBND Tỉnh Phát động Đợt Thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân
577/KH-UBND 01/03/2024 UBND Tỉnh Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
578/UBND-NC 01/03/2024 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới”
384/QĐ-UBND 29/02/2024 UBND Tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023
543/KH-UBND 27/02/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024
482/UBND-NC 20/02/2024 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
468/UBND-NC 19/02/2024 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
390/UBND-NC 02/02/2024 UBND Tỉnh Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
377/KH-UBND 02/02/2024 UBND Tỉnh Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
03/2024/QĐ-UBND 02/02/2024 UBND Tỉnh Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
362/UBND-NC 31/01/2024 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
02/2024/QĐ-UBND 23/01/2024 UBND Tỉnh Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
252/KH-UBND 23/01/2024 UBND Tỉnh Triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự
159/QĐ-UBND 22/01/2024 UBND Tỉnh Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023
211/UBND-NC 19/01/2024 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo về tăng cường công tác PCCC và CNCH nhất là mùa khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
91/KH-UBND 10/01/2024 UBND Tỉnh Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
47/UBND-NC 08/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
35/UBND-NC 05/01/2024 UBND Tỉnh Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
4349/HD-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
42/2023/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
2713/QĐ-UBND 22/12/2023 UBND Tỉnh Công nhận kết qủa xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tổ chức và UBND cấp huyện năm 2023
4143/KH-UBND 18/12/2023 UBND Tỉnh Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
40/2023/QĐ-UBND 18/12/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
07/CT-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Chỉ thị về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh
39/2023/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4086/UBND-NC 13/12/2023 UBND Tỉnh Bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
38/2023/QĐ-UBND 11/12/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
4051/UBND-NC 11/12/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại qua thẩm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
67/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2552/QĐ-UBND 07/12/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng sơ kết PTTĐ Tây Ninh chung tay vì người nghèo theo đề nghị của Trưởng BCĐ chương trình MTQG tỉnh
2539/QĐ-UBND 06/12/2023 UBND Tỉnh Công nhận 24 đơn vị đạt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy 10 năm liên tục từ năm 2014 đến năm 2023
2540/QĐ-UBND 06/12/2023 UBND Tỉnh Công nhận 55 đơn vị đạt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy 05 năm liên tục từ năm 2019 đến năm 2023
2505/QĐ-UBND 01/12/2023 UBND Tỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên
2499/QĐ-UBND 01/12/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích thực hiện chính sách pháp luật thuế 2023 của BCĐ thu ngân sách tỉnh
37/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
2484/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Định biên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025
2485/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên giai đoạn 2023 - 2025
2492/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Xếp hạng tạm thời Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cụm thành phố Tây Ninh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
3864/UBND-NC 27/11/2023 UBND Tỉnh Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023
3865/UBND-NC 27/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện nghiêm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh
2470/QĐ-UBND 27/11/2023 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
3799/KH-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2023
2448/QĐ-UBND 23/11/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu theo đề nghị của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh
3797/UBND-NC 23/11/2023 UBND Tỉnh Tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong đánh giá công tác PCTN hằng năm
2423/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND Tỉnh Cử đào tạo bác sĩ nội trú năm 2023 trên địa bàn tỉnh
33/2023/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2344/QĐ-UBND 13/11/2023 UBND Tỉnh Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023
2324/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Công bố Tổ chức giám định Tư pháp công lập và giám định viên tư pháp trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh
2323/QĐ-UBND 09/11/2023 UBND Tỉnh Công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh
2285/QĐ-UBND 06/11/2023 UBND Tỉnh Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2286/QĐ-UBND 06/11/2023 UBND Tỉnh Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
3496/UBND-NC 03/11/2023 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân
30/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh lĩnh vực Nội vụ
37/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
3328/UBND-NC 23/10/2023 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh
2114/QĐ-UBND 17/10/2023 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
3083/KH-UBND 29/09/2023 UBND Tỉnh Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
28/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
1962/QĐ-UBND 25/09/2023 UBND Tỉnh Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2023
1935/QĐ-UBND 20/09/2023 UBND Tỉnh Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
1933/QĐ-UBND 20/09/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1927/QĐ-UBND 19/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định thí điểm tổ chức lại Trung tâm GDNN-GDTX Cụm thành phố Tây Ninh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Tây Ninh, Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành và Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
27/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
2895/UBND-NC 13/09/2023 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
2863/KH-UBND 11/09/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính Phủ quy định về tinh giản biên chế
1825/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2796/UBND-NC 05/09/2023 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
1813/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
1836/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2022 - 2023
1825/QĐ-UBND 05/09/2023 UBND Tỉnh Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
2796/UBND-NC 05/09/2023 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
1784/QĐ-UBND 29/08/2023 UBND Tỉnh Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
1771/QĐ-UBND 28/08/2023 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2022
372/BC-UBND 28/08/2023 UBND Tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 – 2014
25/2023/QĐ-UBND 25/08/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
360/BC-UBND 21/08/2023 UBND Tỉnh Tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
335/BC-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế tại địa phương
24/2023/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1663/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Quyết định về giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2557/KH-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động cao điểm (90 ngày, đêm) tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
1663/QĐ-UBND 14/08/2023 UBND Tỉnh Quyết định về giao biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2520/UBND-NC 09/08/2023 UBND Tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
2519/UBND-NC 09/08/2023 UBND Tỉnh Quy định biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2517/UBND-NC 09/08/2023 UBND Tỉnh Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ
1631/QĐ-UBND 08/08/2023 UBND Tỉnh Công nhận 02 sáng kiến đạt phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh
2458/KH-UBND 04/08/2023 UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
22/2023/QĐ-UBND 31/07/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
21/2023/QĐ-UBND 25/07/2023 UBND Tỉnh Quyệt định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
106/NQ-HĐND 20/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
86/NQ-HĐND 18/07/2023 HĐND Tỉnh Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
87/NQ-HĐND 18/07/2023 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
19/2023/QĐ-UBND 14/07/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
17/2023/QĐ-UBND 04/07/2023 UBND Tỉnh Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh
15/2023/QĐ-UBND 16/06/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2023/QĐ-UBND 15/06/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
1186/QĐ-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
1151/QĐ-UBND 24/05/2023 UBND Tỉnh Danh mục lĩnh vực, ngành, nghề, chỉ tiêu thu hút và Danh mục lĩnh vực, ngành, nghề, chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm 2023 của tỉnh Tây Ninh
1147/QĐ-UBND 23/05/2023 UBND Tỉnh Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
42/2022/QĐ-UBND 22/12/2022 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
39/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
38/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
34/2022/QĐ-UBND 25/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
27/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
25/2022/QĐ-UBND 21/07/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
60/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
56/NQ-HĐND 19/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
23/2022/QĐ-UBND 27/06/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
21/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
22/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo - Dân tộc trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
14/2022/QĐ-UBND 27/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
12/2022/QĐ-UBND 22/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2022/QĐ-UBND 05/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
07/2022/QĐ-UBND 25/03/2022 UBND Tỉnh Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
06/2022/QĐ-UBND 21/03/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
03/2022/QĐ-UBND 07/02/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
50/NQ-HĐND 24/01/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
148/QĐ-UBND 17/01/2022 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
180/KH-UBND 13/01/2022 UBND Tỉnh Kế hoạch rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022
68/QĐ-UBND 12/01/2022 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030
52/QĐ-UBND 10/01/2022 UBND Tỉnh Bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021
3754/QĐ-UBND 09/01/2022 UBND Tỉnh Công nhận kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
3755/QĐ-UBND 09/01/2022 UBND Tỉnh Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021
01/2022/QĐ-UBND 06/01/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
25/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
26/2021/QĐ-UBND 29/11/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
27/2021/QĐ-UBND 29/11/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Tây Ninh
23/2021/QĐ-UBND 12/11/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
22/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
21/2021/QĐ-UBND 22/10/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1650/QĐ-UBND 23/07/2021 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
15/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025
12/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
15/NQ-HDND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025
10/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
09/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về quy định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
06/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
01/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH01: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
11/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
02/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-HĐND 30/06/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
13/2021/QĐ-UBND 29/06/2021 UBND Tỉnh Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 56/2020/QĐ-UBNDngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1841/UBND-NC 10/06/2021 UBND Tỉnh Hướng dẫn bầu CT, PCT UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026
1678/UBND-NC 31/05/2021 UBND Tỉnh Công bố ngày hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey
1643/KH-UBND 28/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch về việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1640/KH-UBND 27/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
1565/UBND-NC 24/05/2021 UBND Tỉnh Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ công chức, viên chức
145/BC-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
1117/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
144/BC-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
144/BC-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1531/KH-UBND 21/05/2021 UBND Tỉnh Triển khai đề án 695: "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi VPPL tiêu cự, lãnh phí trong doanh nghiệp nhà nước
1496/KH-UBND 18/05/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”
09/2021/QĐ-UBND 18/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh
134/BC-UBND 14/05/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1314/KH-UBND 04/05/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
1266/UBND-NC 29/04/2021 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
120/BC-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam
946/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II
944/QĐ-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND huyện Bến Cầu
1249/KH-UBND 28/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoach số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
935/QĐ-UBND 23/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1189/KH-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016-2021
905/QĐ-UBND 22/04/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
850/QĐ-UBND 14/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
1057/UBND-NC 08/04/2021 UBND Tỉnh Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
1058/KH-UBND 08/04/2021 UBND Tỉnh Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2021
100/BC-UBND 02/04/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng
995/KH-UBND 02/04/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
06/2021/QĐ-UBND 30/03/2021 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2021/QĐ-UBND 30/03/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
07/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Miễn nhiệm UV.UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (Nguyễn Hoàng Nam và Dương Quốc Khánh)
11/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Miễn nhiệm Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (Phạm Văn Đặng và Kim Thị Hạnh)
12/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Xác nhận kết quả bầu UV.UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 (Phạm Văn Đặng, Phạm Ngọc Hải, Kiều Công Minh, Nguyễn Thị Kim Quyên)
08/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Tán thành Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại tỉnh Tây Ninh
09/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết: Đặt tên Cầu Bến Cây Ổi (huyện Châu Thành), Cầu An Phước (Thị xã Trảng Bàng)
536/UBND-NC 26/02/2021 UBND Tỉnh Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ
52/BC-UBND 25/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp
51/BC-UBND 25/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kỳ đầu tiên
46/BC-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
389/QĐ-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Trảng Bàng
479/KH-UBND 22/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
370/QĐ-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2021
43/BC-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
462/UBND-NC 19/02/2021 UBND Tỉnh Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP
461/KH-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
463/UBND-NC 19/02/2021 UBND Tỉnh Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
470/KH-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động công tác phòng không nhân dân năm 2021
45/BC-UBND 19/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ
452/KH-UBND 18/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2021
455/UBND-NC 18/02/2021 UBND Tỉnh Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.
534/BC-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP
39/BC-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Kết quả rà soát xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
361/QĐ-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2021
35/BC-UBND 17/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg
533/BC-UBND 11/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
533/BC-UBND 11/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
533/BC-UBND 11/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
426/KH-UBND 09/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
393/UBND-NC 08/02/2021 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2019
380/UBND-NC 08/02/2021 UBND Tỉnh Thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2020
383/KH-UBND 08/02/2021 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
395/UBND-NC 08/02/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
31/BC-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND tỉnh 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
374/KH-UBND 05/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
373/UBND-NC 05/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo số lượng vị trí việc làm, số lượng biên chế công chức trong cơ quan hành chính và số lượng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thực hiện năm 2020
359/KH-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
363/UBND-NC 04/02/2021 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí gây án.
339/KH-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
339/KH-UBND 04/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021
28/BC-UBND 02/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
24/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 và công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh
299/UBND-NC 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của tỉnh Tây Ninh
310/KH-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
310/KH-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
27/BC-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
262/QĐ-UBND 01/02/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch chỉnh lý tài liệu các sở, ngành, huyện, thị xã
21/BC-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
253/UBND-NC 27/01/2021 UBND Tỉnh Nắm tình hình, báo cáo tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
277/UBND-NC 27/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
235/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tổng kết CLQG về PCTN đến năm 2020 và công ước LQH về chống tham nhũng (UNCAC)
236/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
238/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
239/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
240/KH-UBND 26/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW, ngày 19/11/2020
224/KH-UBND 25/01/2021 UBND Tỉnh kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2021
224/KH-UBND 25/01/2021 UBND Tỉnh kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2021
199/UBND-NC 22/01/2021 UBND Tỉnh Thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh bị xử lý kỷ luật trong năm 2020
07/CT-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
186/KH-UBND 21/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
142/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020
143/QĐ-UBND 19/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2020
141/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
03/2021/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh
09/BC-UBND 15/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/BC-UBND 14/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kế 01 năm thực hiện Công ước chống tra tấn và dự kiến hoạt động năm tiếp theo
71/QĐ-UBND 11/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
43/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp trên địa bàn tỉnh.
42/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em
532/BC-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
40/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động
3374/UBND-NC 08/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt đối tượng thực hiện tinh giản biên chế đợt 01 năm 2021
41/KH-UBND 08/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác PBGDPL; HGCS; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/QĐ-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND huyện Châu Thành
02/BC-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020
42/KH-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
26/UBND-NC 07/01/2021 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
02/CT-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăngcường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
32/KH-UBND 07/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác PCTN năm 2021
05/KH-UBND 05/01/2021 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/QĐ-UBND 05/01/2021 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của UBND huyện Châu Thành
56/2020/QĐ-UBND 30/12/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
55/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
3071/QĐ-UBND 17/12/2020 UBND Tỉnh Công bố danh sách Tổ chức giám định Tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc và giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Năm 2020
53/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
431/BC-UBND 23/11/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Về tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 và xin ý kiến giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
2818/KH-UBND 11/11/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 3 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện giám sát chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy giai đoạn 2009 - 2019
2761/QĐ-UBND 10/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc trên cơ sở tổ chức lại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
48/2020/QĐ-UBND 06/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 5 Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
47/2020/QĐ-UBND 05/11/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11/CT-UBND 30/10/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị về việc phát động Phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
44/2020/QĐ-UBND 27/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2328/KH-UBND 25/09/2020 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp, đoàn kết công nhân tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) giai đoạn 2020-2025
37/2020/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
36/2020/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2019/QĐ-UBND 14/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Dương Minh Châu
1993/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên
1994/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Dương Minh Châu
1995/QĐ-UBND 11/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh
1984/QĐ-UBND 10/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tư pháp
20/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
18/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Miễn nhiễm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
1401/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu
1399/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên
1405/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh
22/2020/QĐ-UBND 18/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1078/KH-UBND 26/05/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Tang cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021
1026/QĐ-UBND 19/05/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1005/QĐ-UBND 15/05/2020 UBND Tỉnh Xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Trảng Bàng
15/2020/QĐ-UBND 29/04/2020 UBND Tỉnh Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh
13/2020/QĐ-UBND 24/04/2020 UBND Tỉnh Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2020/QĐ-UBND 24/04/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh
11/2020/QĐ-UBND 08/04/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
09/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ mục I, II Điều 1 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2020/QĐ-UBND 23/03/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
07/2020/QĐ-UBND 16/03/2020 UBND Tỉnh bãi bỏ các quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
35/BC-UBND 04/03/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019
322/KH-UBND 21/02/2020 UBND Tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2020
45/BC-UBND 20/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
317/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Chuyển ấp thành khu phố thuộc các phường mới thành lập trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
318/QĐ-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Chuyển ấp thành khu phố thuộc các phường mới thành lập trên địa bàn thị xã Hòa Thành
301/KH-UBND 19/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
305/UBND-NCPC 19/02/2020 UBND Tỉnh Tiếp tục xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
03/2020/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
275/KH-UBND 17/02/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2020
282/QĐ-UBND 14/02/2020 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
265/UBND-NCPC 13/02/2020 UBND Tỉnh Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
262/UBND-KTTC 13/02/2020 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn
266/KH-UBND 13/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
245/KH-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh KH Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020
246/QĐ-UBND 11/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tài chính
220/UBND-NCPC 07/02/2020 UBND Tỉnh Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
207/QĐ-UBND 06/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024
32/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
33/BC-UBND 04/02/2020 UBND Tỉnh Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
160/KH-UBND 29/01/2020 UBND Tỉnh Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành , thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
124/ĐA-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh ĐỀ ÁN TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM HỌC 2019 -2020
130/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nội vụ
149/UBND-NCPC 22/01/2020 UBND Tỉnh Phê duyệt chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ cấp xã (bổ sung đợt 1 năm 2020)
131/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Nội vụ
113/KH-UBND 20/01/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng ở châu Âu
111/UBND-NCPC 20/01/2020 UBND Tỉnh Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2019
19/BC-UBND 17/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/BC-UBND 15/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
67/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
68/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
71/UBND-NCPC 14/01/2020 UBND Tỉnh Phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020
72/KH-UBND 14/01/2020 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh năm 2020
53/KH-UBND 13/01/2020 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
47/QĐ-UBND 10/01/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019
865/NQ-UBTVQH14 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng
25/UBND-NCPC 08/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác PCCC&CNCH mùa khô và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
02/BC-UBND 08/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2019
16/UBND-NCPC 07/01/2020 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
02/CT-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V
01/CT-UBND 02/01/2020 UBND Tỉnh Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
497/BC-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh
2920/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định điều chỉnh ngành nghề đăng ký trong Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
2873/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc giải thể Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2876/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2875/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
2874/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
484/BC-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2903/KH-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
2769/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2019
2770/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh Phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa Thành năm 2019
2771/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019
2773/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu năm 2019
2772/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu năm 2019
2774/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2019
2775/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Dầu năm 2019
2776/QĐ-UBND. 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bàng năm 2019
2777/QĐ-UBND 24/12/2019 UBND Tỉnh phân loại ấp, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu năm 2019
2844/KH-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
481/BC-UBND 23/12/2019 UBND Tỉnh Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
2834/KH-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua các tỉnh Miền Đông Nam Bộ
477/BC-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
473/BC-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019
2742/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh
2743/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh
2745/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Giao biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2020
2821/KH-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020
467/BC-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài năm 2019
463/BC-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Công tác bồi thường của nhà nước năm 2019
2756/KH-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân năm 2020
462/BC-UBND 11/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
458/BC-UBND 10/12/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về thwujc hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII
455/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
452/BC-UBND 09/12/2019 UBND Tỉnh BC tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ
2662/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh
2663/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
2656/QĐ-UBND 06/12/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2695/UBND-NCPC 03/12/2019 UBND Tỉnh Khắc phục hạn chế trong công tác văn thư lưu trữ
435/BC-UBND 29/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
2664/UBND-NCPC 28/11/2019 UBND Tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
2540/QĐ-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh
427/BC-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
49/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh
422/BC-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động giám định Tư pháp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2522/QĐ-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020
2506/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh
2505/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật Tây Ninh
2507/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh
2500/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Tây Ninh
2501/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh
2502/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh
2502/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Tây Ninh
2503/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế huyện, thành phố Tây Ninh
2504/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trạm Y tế cấp xã, phường, thị trấn
2508/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Thư viện tỉnh
2509/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bảo tàng tỉnh
2496/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
2497/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh
2498/QĐ-UBND 21/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh
407/BC-UBND 20/11/2019 UBND Tỉnh Hoạt động đối ngoại năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
2480/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
2575/UBND-NCPC 19/11/2019 UBND Tỉnh Hưởng ứng cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
2478/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Đề án thành lập “Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh”
2479/QĐ-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh thành lập “Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh”
419/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
415/BC-UBND 19/11/2019 UBND Tỉnh Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019)
2567/UBND-NCPC 18/11/2019 UBND Tỉnh đánh giá, phân loai cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
2560/UBND-NCPC 18/11/2019 UBND Tỉnh chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm trên địa bàn tỉnh.
2548/KH-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự
443/BC-UBND 15/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
410/BC-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
408/BC-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
45/2019/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
403/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
404/BC-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
2400/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Công bố danh sách Tổ chức giám định Tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc và giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2387/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Bóng bàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2023
400/BC-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Báo cáo triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ
399/BC-UBND 04/11/2019 UBND Tỉnh Kết quả tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
2372/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy 05 năm liên tục
43/2019/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2357/QĐ-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - Trảng Bàng
2438/KH-UBND 31/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát sỏi
389/BC-UBND 28/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tóm tắt Đề án thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và các phường trực thuộc thị xã, tỉnh Tây Ninh (tài liệu làm việc với Đoàn giám sát Bộ Nội vụ lức 8h30 thứ ba ngày 29/10/2019)
2390/KH-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh
2391/UBND-NCPC 24/10/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
387/BC-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
385/BC-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến 14/9/2019)
2328/QĐ-UBND 24/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Trảng Bàng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng
2387/KH-UBND 23/10/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Sơ kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2019
379/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
382/BC-UBND 21/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
374/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
374/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
375/BC-UBND 18/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ
2327/KH-UBND 17/10/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức tọa đàm và hội thảo xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam
365/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội
368/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện
2316/UBND-NCPC 16/10/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
370/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BC Kết quả điều tra, khảo sát công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
369/BC-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2317/UBND-NCPC 16/10/2019 UBND Tỉnh Nhân rộng mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”
360/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
362/BC-UBND 14/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
2225/UBND-NCPC 07/10/2019 UBND Tỉnh Sáp nhập Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.
351/BC-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
352/BC-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
2232/ĐA-UBND 07/10/2019 UBND Tỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
33/QĐ-HĐND 04/10/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH13: Thành lập thị xã Hòa Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.
34/QĐ-HĐND 04/10/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH13: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
348/BC-UBND 03/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Tây ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020
2205/UBND 03/10/2019 UBND Tỉnh Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn 2019-2021
41/2019/QĐ-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành quy định quản lý việc tạm trú đối với người nước ngoài tại khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2091/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2092/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2118/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh V/v tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
2122/KH-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm 09 tháng đầu năm 2019
2123/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu và sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh
2124/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
2063/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Tây Ninh
39/2019/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2069/UBND-NCPC 23/09/2019 UBND Tỉnh Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiện kỳ 2019 -2024
332/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019
331/BC-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
37/2019/QĐ-UBND 17/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2000/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
2001/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định giải thể Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1994/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - huyện Tân Biên
1978/QĐ-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - huyện Bến Cầu
323/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý III/2019 trên địa bàn tỉnh
1968/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hòa Thành
1989/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
305/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
1904/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
1876/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018 - 2019 - TP. Tây Ninh
1877/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018 - 2019 - Sở GD&ĐT
304/BC-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Kết quả điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2019
34/2019/QĐ-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1854/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
1845/KH-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”
1831/UBND-NCPC 26/08/2019 UBND Tỉnh V/v tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1809/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.
1810/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.
1818/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (32 trường hợp)
292/BC-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTWĐ (Khóa XII) 6 tháng đầu năm 2019
1787/UBND-NCPC 20/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá PCTN, phối hợp cung cấp hồ sơ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.
32/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1778/KH-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
1770/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn
285/BC-UBND 13/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
1720/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Tân Châu trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn vào Trường Trung học phổ thông Tân Châu thuộc địa bàn huyện Tân Châu
1722/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Trần Phú trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh vào Trường Trung học phổ thông Trần Phú thuộc địa bàn huyện Tân Biên
1724/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Châu Thành vào Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn huyện Châu Thành
1718/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu vào Trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu thuộc địa bàn huyện Dương Minh Châu
31/2019/QĐ-UBND 09/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1695/UBND-NCPC 08/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện quy định về cán bộ, công chức, đảng viên ra nước ngoài.
277/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
278/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khoá XIV
1661/KH-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1647/QĐ-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1631/KH-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1642/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
1651/UBND-NCPC 01/08/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL
1652/KH-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện bản ghi nhớ giữa VN- ANnh về hợp tác phòng chống mua bán người
271/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019
1631/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
269/BC-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019
1622/QĐ-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông nam bộ năm 2019
1263/KH-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
1619/UBND-NCPC 30/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
1587/KH-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”
1588/KH-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)
217/BC-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
262/BC-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1568/UBND-NCPC 24/07/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã Trảng Bàng
1576/KH-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2019
1577/UBND-NCPC 24/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”
1578/QĐ-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
26/2019/QĐ-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
27/2019/QĐ-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
1560/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh V/v giải thể Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Tây Ninh
259/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 6 tháng đầu năm 2019
1541/UBND-NCPC 19/07/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
257/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
257/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
254/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
250/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
253/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019
1537/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc trong thực hiện CHương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018
1488/UBND-NCPC 15/07/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh việc chấp hành chế độ báo cáo thi hành pháp luật năm 2019
1466/KH-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch V/v Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/BCSĐ ngày 08/7/2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc khắc phục những hạn chế theo Thông báo số 647-TB/UBKTTW ngày 10/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
1496/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe container hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1499/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Thành lập Đoàn phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
1467/KH-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
1479/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thành Trung
1480/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Trần Văn Bước, sn 1979, thu mua nhớt đã qua sử dụng
1485/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
1489/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích nhiều lần hiến máu tình nguyện
1467/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 theo Chương trình 1956
1428/UBND-NCPC 05/07/2019 UBND Tỉnh Chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nội dung Luật đấu giá tài sản
234/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1441/KH-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
1429/UBND-NCPC 04/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2019
1434/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - thành tích đóng góp kinh phí xây nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Trảng Bàng
233/BC-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh báo cáo thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế và số lượng CB, CC, VC nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của PL trong năm 2018
1415/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019
1398/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7
1399/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chương trình phòng chống mua bán người năm 2019
230/BC-UBND 01/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
1388/UBND-NCPC 01/07/2019 UBND Tỉnh Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại tại tỉnh Tây Ninh
1366/KH-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
24/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1360/UBND-NCPC 28/06/2019 UBND Tỉnh Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh
1364/UBND-NCPC 28/06/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy.
213/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
1366/KH-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
1341/UBND-NCPC 27/06/2019 UBND Tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019)
1326/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
1331/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch về thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020
1339/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh
210/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
1337/QĐ-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
203/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm trình HĐND tỉnh theo Điều 59 Luật giám sát của QH và HĐND
204/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 gửi HĐND tỉnh
1260/UBND-NCPC 19/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
202/BC-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2019 gửi Thanh tra Chính phủ
1242/KH-UBND 18/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1249/UBND-TD 18/06/2019 UBND Tỉnh Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thi hành, theo dõi, đôn đốc thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh
22/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
1231/UBND-NCPC 17/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ.
1232/KH-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và Ban Hành chính tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia
1283/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
1284/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
1288/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 - chiến sĩ thi đua cơ sở
1290/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân....giai đoạn 2013-2020
1233/UBND-NCPC 17/06/2019 UBND Tỉnh chủ trương cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, tặng quà nhân đạo cho người nghèo tại huyện Cong Bounrebet, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.
199/BC-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quí II/2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1289/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
1224/KH-UBND 14/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua chuyên đề "Cán bộ công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"
1273/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban chủ nhiệm DA Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm PL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người
1277/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến năm 2018
1270/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh Dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
195/BC-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả triển khai các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
1262/QĐ-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1264/QĐ-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để PT kinh tế- XH về thể chế và PT nguồn nhân lực
1211/QĐ-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ nội dung Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt Dân quân và xây dựng chốt Dân quân chiến đấu thường trực biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025
1099/UBND-NCPC 30/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
1173/QĐ-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra viên
3047/VP-NCPC 28/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh - Công văn số 4336/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
1038/KH-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (2014 - 2019)
1150/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích năm 2018 - khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố
1152/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018
1153/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng
1054/UBND-NCPC 23/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
19/2019/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2019/QĐ-UBND 22/05/2019 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
1023/UBND-NCPC 22/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
1029/UBND-TD 22/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BDN ngày 10/5/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1018/UBND-NCPC 21/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia
1109/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018
1112/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích năm 2018 - Sở Y tế
1113/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt DS 03 nhân viên y tế ấp được hưởng trợ cấp hàng tháng T5.2019
984/UBND-NCPC 15/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp.
985/UBND-NCPC 15/05/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
169/BC-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh quý I năm 2019
983/KH-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1091/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
1059/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
1060/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
1063/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích trong phối hợp làm công tác dân vận năm 2018
1048/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Dầu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu
1049/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Dương Minh Châu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu
161/BC-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
920/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019
921/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH gắn với 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
890/UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh báo cáo đăng ký danh sách tham gia hai khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 năm 2019.
893/KH-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019.
155/BC-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập qua cửa khẩu phụ Tân Nam
156/BC-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường khi nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam
889/ĐA-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Thuyết minh về việc nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam lên thành cửa khẩu quốc tế
1001/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1004/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên
154/BC-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
16/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
17/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
857/KH-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
985/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ban quản lý chợ Tân Châu
978/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019 (sau khi họp HĐND)
965/QĐ-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 đối với viên chức của tỉnh Tây Ninh tham dự kỳ thi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức
831/UBND-NCPC 25/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
800/KH-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021
775/KH-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng năm 2019
777/KH-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.
778/UBND-NCPC 23/04/2019 UBND Tỉnh Xây dựng Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
12/2019/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
13/2019/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
769/UBND-NCPC 22/04/2019 UBND Tỉnh Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức tỉnh Tây Ninh
754/KH-UBND 18/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019 của Ban Chỉ đạo
733/UBND-NCPC 17/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đợt nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
130/BC-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
729/UBND-NCPC 16/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCĐ và Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 26/3/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh Tây Ninh.
704/UBND-NCPC 11/04/2019 UBND Tỉnh Khắc phục các tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC tại trụ sở các cơ quan Đảng, NN, đoàn thể tỉnh
859/QĐ-UBND 10/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.
694/KH-UBND 10/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Đầy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và PL VN về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC, VC và nhân năm 2019
674/UBND-TD 08/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ
838/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm văn hòa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu.
10/2019/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
641/UBND-NCPC 04/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
642/KH-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh
613/UBND-NCPC 03/04/2019 UBND Tỉnh hướng dẫn các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh
616/UBND-NCPC 03/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2019
791/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2019
625/KH-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
610/UBND-NCPC 03/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
607/UBND-NCPC 02/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 về công tác dân vận
605/KH-UBND 02/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018
1823/VP-NCPC 02/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
1815/VP-NCPC 01/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 965/BTP-KHTC về thông báo phát hành và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp
592/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2019
107/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
435/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019
108/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 2013
112/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.
588/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
767/QĐ-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP năm 2018
731/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
709/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh tặng Bằng khen (BCĐ phân giới cắm mốc)
695/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòa Thành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Th
506/KH-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2019
507/KH-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 1 số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến 2021 trong năm 2019
508/KH-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện áp thi hành Luật Luật sư
493/KH-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh
493/KH-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh
1520/VP-NCPC 20/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11/3/2019 của Bộ Nội vụ
473/KH-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
476/UBND-NCPC 18/03/2019 UBND Tỉnh tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2019.
469/UBND-NCPC 18/03/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
601/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2019
602/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Định biên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
544/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
75/BC-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
512/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018
353/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
69/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2018
254/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tiến hành chuyển hóa năm 2019
34/BC-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018
182/UBND-NC 25/01/2019 UBND Tỉnh triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo TTATGT Tết Kỷ Hợi 2019.
20/BC-UBND 18/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2018
65/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý báo cáo viên pháp luật , tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
56/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
49/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
48/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
45/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
44/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
47/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
43/UBND-NC 11/01/2019 UBND Tỉnh hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
3/BC-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
17/UBND-NC 07/01/2019 UBND Tỉnh Triển khai, thực hiện kiến nghị của UB tư pháp của QH về thực hiện Pl về phòng chống mua bán người
20/UBND-TD 07/01/2019 UBND Tỉnh Về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (Công văn số 12268/VPCP-V.I ngày 18/12/2018 của Văn phòng chính phủ).
17/UBND-NC 05/01/2019 UBND Tỉnh Trriển khai, thực hiện kiến nghị của UB tư pháp của QH về thực hiện Pl về phòng chống mua bán người
2499/QĐ-UBND 21/11/2018 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh