Thông tin văn bản
Báo cáo số 478/BC-UBND ngày 23/12/2019 Báo cáo kết quả đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh, tỉnh Tây Ninh lần III - năm 2019
Số ký hiệu: 478/BC-UBND Ngày ban hành: 23/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh, tỉnh Tây Ninh lần III - năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 478.bc.signed.pdf