Thông tin văn bản
Văn bản số 353/VP-KT ngày 14/01/2022 sao gửi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 353/VP-KT Ngày ban hành: 14/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220117092226.zip