Thông tin văn bản
Công văn số 2892/VP-VHXH ngày 22/05/2019 sao gửi Nghị định 41/2019/NĐ-CP.
Số ký hiệu: 2892/VP-VHXH Ngày ban hành: 22/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Nghị định 41/2019/NĐ-CP.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2892VP-VHXH.rar