Thông tin văn bản
Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Số ký hiệu: 47/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 472017QDUBND2017.pdf