Thông tin văn bản
Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 17/02/2021 Kết quả rà soát xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu: 39/BC-UBND Ngày ban hành: 17/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả rà soát xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 39 bc.signed.pdf