Thông tin văn bản
Văn bản số 5862/VP-KGVX ngày 26/10/2018 CKS sao gửi nghị quyết Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
Số ký hiệu: 5862/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS sao gửi nghị quyết Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5862.rar