Thông tin văn bản
Văn bản số 962/VP-KTTC ngày 24/02/2018

(CKS) Về việc : triển khai Quyết định số 103/QĐ-BTC

Số ký hiệu: 962/VP-KTTC Ngày ban hành: 24/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc : triển khai Quyết định số 103/QĐ-BTC

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 962VPKTTC2018.rar