Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1078/KH-UBND ngày 26/05/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án Tang cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021
Số ký hiệu: 1078/KH-UBND Ngày ban hành: 26/05/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Đề án Tang cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1078.ub.signed.pdf