Thông tin văn bản
Văn bản số 570/VP-KT ngày 24/01/2022 Về việc: sao gửi Quyết định số 54/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số ký hiệu: 570/VP-KT Ngày ban hành: 24/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc: sao gửi Quyết định số 54/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220125083128.zip