Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/03/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 032018QDUBND2018.qd.pdf