Thông tin văn bản
Văn bản số 454/VP-KT ngày 28/01/2023 Sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Số ký hiệu: 454/VP-KT Ngày ban hành: 28/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230130103530.zip