Thông tin văn bản
Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 01/03/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu: 309/KH-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: